Buitenschoolse opvang


Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties. De Stichting PCO Gelderse biedt buitenschoolse opvang aan via onze eigen organisatie Kindcentra PCO Gelderse Vallei.
Overdag krijgen uw kinderen les van goed gekwalificeerde leerkrachten, na schooltijd staan professionele pedagogische medewerkers klaar voor de buitenschoolse opvang.
De BSO voor de van Rootselaarschool is op school Holk in Nijkerk.

Leiding/Info
Directeur: Edo Giel
Leidinggevende: Tanja Meijer
Telefoon BSO:06-24900164
http://www.kindcentrapcogv.nl

Een andere mogelijkheid is opvang via kindcentrum Prokino
Het adres van deze organisatie is:
‘Villa Vrolijk’, kindercentrum van Prokino
Watergoorweg 44a
3861 MA  Nijkerk
033-2460461
https://www.prokino.nl/nl/web/nijkerk/villa-knots/aanbod/bso

 

Titel Gewijzigd op
Inschrijfformulier BSO20-03-2017 11:36
Prijslijst BSO Villa Rootselaar20-03-2017 11:35
Informatieboekje Villa Vrolijk (Rootselaar)20-03-2017 11:35