Grondslag en doel
De stichting heeft als grondslag: "de Bijbel als het woord van God en de stichting beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie, zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus."
 
In de statuten van de stichting staat over het doel het volgende vermeld:
  1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants christelijke basisscholen en/of speciale scholen voor basisonderwijs.
  2. Haar opdracht is om vanuit de christelijke overtuiging onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, waarbij de scholen per 1 oktober 2010 worden aangestuurd door de algemeen directeur dhr. M. van den Brink. 

Het bezoekadres is:
Varenkamp 3
3773 CL Barneveld
telefoon: 0342-767200

<--- klik op het logo om het jaarverslag van 2014 te openen


Stichting PCO Gelderse Vallei : ontmoet, ontdekt, ontwikkelt