wat doen we?


Op verschillende manieren geven we inhoud aan daar waar we als school voor staan. Dit is voortdurend in ontwikkeling. Elke schooljaar stellen we nieuwe doelen.
 
identiteit
In alle groepen vertellen wij uit de bijbel. We hanteren de lijn van de methode startpunt. Naast het vertellen uit de bijbel, bidden we in de klas en zingen we christelijke liederen. Elke jaar doen we een viering in de kerk rond een christelijke feestdag. Elk jaar is dat weer een andere feestdag. Kerst vieren we jaarlijks uitvoerig. Ook hierin hanteren we een cyclus. Elk jaar wisselend in de kerk, op het plein of in de klas.
 
onderwijskundig
We werken vanuit 8 verschillende groepen. Binnen de groep werken we voor de basisvakken rekenen, taal, lezen zoveel mogelijk gedifferentieerd in 4 niveaus. We doen dit op basis van een groepsplan dat we op dit moment maken voor taal en lezen. Werken op 4 niveaus betekent dat we kinderen indelen in basis, weer, meer en plus voor de diverse basisvakken. Basiskinderen volgen de klassikale instructie, weer-kinderen krijgen een extra verlengde instructie aan een instructietafel en meer-kinderen krijgen een stukje verdieping. Instructie hierop wordt ook gegeven aan de instructietafel. Leerkrachten maken gebruik van het directe instructiemodel. Dit betekent dat, na een korte basisinstuctie, de kinderen op eigen niveau aan het werk gaan. Kinderen doen dit veelal zelfstandig. De leerkracht wisselt looprondes af met instructiemomenten aan de instructietafel. Ruim 40% van onze onderwijstijd besteden we aan rekenen, taal en lezen.
De overige leertijd besteden we aan diverse vakgebieden. U moet hierbij denken aan verkeer, kanjertraining, Engels, wereldoriëntatie, gym, muziek, knutselen en culturele activiteiten.
 
pedagogisch
Voorwaarden om te komen tot leren is een veilig en positief klimaat. Ons handelen gaat uit van de 4 gouden regels. Deze 4 gouden regels zijn zichtbaar in de klas en in de gangen van de school. Daarnaast gebruiken we in alle groepen de kanjertraining om te werken aan onderling vertrouwen en het kanjergedrag van de kinderen. We hanteren een aanpak van verbaal en fysiek geweld.