Wie zijn we?


We zijn een Christelijke basisschool in het dorp Nijkerkerveen. Onze kinderen komen voornamelijk uit het dorp Nijkerkerveen zelf. Voordat onze school opging in de PCO Gelderse Vallei werd de school instandgehouden door de vereniging voor Christelijk onderwijs in Nijkerkerveen. Voor 1960 was dit de enige in Nijkerkerveen, opgericht in 1847. Het huidige gebouw is de derde locatie en is diverse malen verbouwd en uitgebreid. De laatste keer in 2002. In de nabije toekomst gaat er nieuwbouw plaatsvinden in Nijkerkerveen. Dit zal op termijn zorgen voor groei van de school

Momenteel bezoeken zo'n 100 kinderen onze school. We hebben 5 groepen. Op onze school geven 10 leerkrachten enthousiast les aan de kinderen. Sommigen doen dit fulltime, anderen partime. Naast leerkrachten die voor de klas staan zijn er ook mensen die in de ondersteuning werken. Er is een IB-er die de leerlingzorg aanstuurt. De directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie. Zij wordt hierin ondersteunt door een administratief medewerker. Onderwijskundig en organisatorisch wordt er gewerkt in 2 bouwen. De onderbouw is groep 1 t/m 4 en de bovenbouw is groep 5 t/m 8.

Ondanks dat we deels in een oud gebouw zitten, zijn we voorzien van goede en rijke materialen waarmee we ons onderwijs ondersteunen. Alle groepen zijn voorzien van digitale schoolborden. Er zijn diverse, ook nieuwe, methodes waarmee we werken. Tevens zijn er computers en laptops voor de leerlingen om mee te werken. We zijn continu bezig om onze leeromgeving in de klassen en de school te verrijken.