Medezeggenschapsraad


Op onze school is een medezeggenschapsraad actief.
De MR bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.
De MR denkt actief mee met de school op verschillende beleidsterreinen.
MR-leden hebben soms adviesrecht en soms instemmingsrecht.
De MR is samengesteld uit vier ouders en twee leerkrachten.

Vergaderdata:
De vergaderdata voor schooljaar 2017/2018 zijn bekend:

Dinsdag 16 januari om 19.00 uur
Donderdag 15 maart om 19.00 uur
Dinsdag 22 mei om 19.00 uur
Donderdag 21 juni om 19.00 uur

Wilt u meedenken, meekijken, iets inbrengen? Laat het weten en kom langs!
                                                    
 
 <--- klik op de afbeelding om de folder van de MR te openen
 

Wie zitten er in de MR? Even voorstellen:


Barbara Hofstee

Ruth Schipper-Bouwstra


Heimen Stoffels

Mirjam van de Zandschulp

juf Gea Boorsma


meester Gert-Jan van de Glind

 
Heb je vragen of wil je iets inbrengen? Spreek ons gerust aan, bezoek een vergadering of stuur een e-mail naar mr@rootselaarschool.nl

Vriendelijke groeten,
De MR van de C.J. van Rootselaarschool