Basisscholen

Er zijn verschillende soorten basisonderwijs in Nederland. Bijzondere basisscholen geven les op basis van geloof, levensovertuiging of een onderwijsconcept. Openbare scholen doen dit niet. Een openbare basisschool staat open voor alle kinderen. Ouders kunnen kiezen voor een school die uitgaan van een godsdienst of levensovertuigingen, bijvoorbeeld katholiek, protestants, islamitisch, joods, of hindoeïstisch. Verder zijn bijzondere scholen met een bepaald onderwijsconcept in trek, neem bijvoorbeeld Montessorischolen, Daltonscholen of Jenaplanscholen. Het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs vallen onder de Wet op Primair Onderwijs (WPO).

Het kiezen van een basisschool is vaak op basis van een gevoel van de ouders. Je zoekt natuurlijk een basisschool waar een kind zich veilig voelt, zichzelf goed kan ontwikkelen, makkelijk vriendjes kan maken en het liefst ook enigszins in de buurt is. Het is ene lastige keuze, het aanbod van basisscholen is immers groot. Met name in stedelijke gebieden.

De acht leerjaren in een basisschool worden ingedeeld in drie bouwen: de onderbouw (groep 1 & 2), de middenbouw (groep 3, 4, 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 & 8). Bij de meeste basisscholen bestaat een klas uit een jaargroep. Bij sommige onderwijsconcepten zijn verschillende jaargroepen samengevoegd tot 1 klas, denk hierbij bijvoorbeeld aan Montessorischolen. Kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs kunnen de overstap maken naar het speciale basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Een leerkracht in het basisonderwijs heeft een PABO-diploma. Ook heeft een docent een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Volgens de wet mag een leerkracht zonder lesbevoegdheid niet voor de klas staan. Maar door het lerarentekort wordt het soms toegestaan om on- of onder bevoegde docenten voor de klassen te zetten. De Inspectie van het Onderwijs heeft bepaald in welke gevallen het mogelijk is om on- of onder bevoegden te doceren.

Docenten kunnen worden ondersteund door onderwijsassistenten. Een onderwijsassistent heeft een afgeronde MBO opleiding afgerond: Sociaal Pedagogisch Werk of Onderwijsassistent. Er zijn geen wettelijke eisen voor dit beroep gesteld. Het takenpakket van een onderwijsassistente verschilt per school, maar vaak komt het neer op organisatorische taken of onderwijsinhoudelijke taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van excursies of het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes bij rekenen en taal.

Naast onderwijsassistenten spelen de ouders van de leerlingen een belangrijke rol op een basisschool. Hulp vanuit de orders zorgt voor een hogere kwaliteit van de school, een betere gemeenschapszin, en betere prestaties van de leerlingen. Ook kunnen ouders vaak meepraten over het schoolbeleid en helpen ze mee bij schoolactiviteiten.

Het weer van Weeronline.nl

Informatie

Verzekeringen

Webshops

Geen links voor deze categorie.

Zakelijk

Geen links voor deze categorie.

Gamen

Geen links voor deze categorie.

Buitenschoolse opvang

Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is special bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Werkdagen duren vaak langer dan dat een schooldag duurt, daarom is de BSO in het leven geroepen. Zo kan je kind terecht op een leuke en veilige plek, terwijl je werkt. De BSO kent drie soorten opvang: voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en naschoolse opvang. Het is basisscholen verplicht op buitenschoolse opvang te organiseren als een ouder daar om vraagt. Sommige basisscholen hebben een eigen BSO, maar de meeste scholen werken samen met een kinderdagverblijf.

Bij de buitenschoolse opvang wordt gezorgd voor ontspanning voor kinderen na een drukke schooldag. Kinderen spelen met leeftijdsgenoten en kunnen zo enigszins tot rust komen. Er zijn buitenschoolseopvanglocaties waar kinderen worden geholpen met huiswerk.